نام کاربری:
کلمه عبور:
 
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
 
سلامتی والاترین نعمت پروردگار است، آنرا قدر بدانیم.
-آیا می دانستید که انتخاب کلمه عبور فقط عدد نا ایمن می باشد!!!
-آیا می دانستید که کلمه عبور مطمئن از حرف و عدد و کاراکتر سوم ایجاد می شود؟؟!!
-آیا می دانستید که باطری در لپ تاپ ها حکم نوسانگیری برق را دارد و نباید هیچگاه آن را جدا کرد؟؟!!